Site Header Bar

Header Bar

Site Navigation

Charcoal Boxes

watchshop zegarki bizuteria
watchshop zegarki bizuteria

Breadcrumbs

Content

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Watch Shop posiada ścisłą politykę prywatności. W zakresie danych o klientach, przechowujemy najmniej informacji, jak to tylko możliwe.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1 Watch Shop jest oddziałem handlowym firmy Watches of Switzerland Company Limited zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 00146087, z siedzibą pod adresem Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester, LE3 1TT. Wszelkie określenia „my", „nas”, „nasz” są odniesieniem do powyższego podmiotu.

1.2 Zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania Państwa prywatności. Niniejsza polityka (wraz z naszymi Warunkami korzystania ze strony internetowej i wszelkimi innymi dokumentami, o których w niej mowa) określa podstawowe zasady, zgodnie z którymi przetwarzane są przez nas wszelkie dane osobowe zbierane przez nas od Państwa, albo dane podane nam przez Państwa. Prosimy Państwa o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami w celu zrozumienia naszych poglądów i praktyk dotyczących Państwa danych osobowych i sposobu, w jaki posługujemy się nimi.


2. INFORMACJE JAKIE MOŻEMY ZBIERAĆ NA TEMAT PAŃSTWA


2.1 Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane na temat Państwa

2.1.1 Informacje, które Państwo podają poprzez wypełnienie formularzy na naszej stronie internetowej („Strona internetowa"). Obejmują one informacje przekazane w czasie rejestracji dla celów korzystania z naszej Strony internetowej, subskrypcji naszych usług (czyli informacje podane podczas procesu zapłaty przy zakupie towarów) lub w momencie żądania dodatkowych usług. Mogą być Państwo również proszeni o podanie informacji podczas zgłaszania problemu z naszą Stroną internetową;

2.1.2 w przypadku kontaktu z nami, możemy prowadzić rejestr korespondencji;

2.1.3 Mogą być Państwo również proszeni o wypełnienie ankiet, które wykorzystujemy do celów badawczych, choć nie są Państwo zobowiązani na nie reagować; oraz

2.1.4 szczegóły Państwa wizyt na naszej Stronie internetowej, w tym, w szczególności, dane na temat ruchu, dane lokalizacyjne, weblogi i inne dane komunikacyjne, niezależnie od tego, czy jest to wymagane dla naszych własnych celów rozliczeniowych czy innych, oraz zasoby, do jakich posiadają Państwo dostęp (więcej: Artykuł 4 na temat plików cookie poniżej).


3. ADRESY IP


Możemy zbierać informacje o Państwa urządzeniu, w tym w miarę dostępności adres Państwa protokołu internetowego, ze względu na ochronę przed oszustwami. Możemy również zbierać informacje na temat systemu operacyjnego i typu przeglądarki Państwa urządzenia, dla celów administrowania systemem oraz przekazywać informację zbiorczą dla naszych reklamodawców. Są to dane statystyczne dotyczące działań i trendów w zakresie przeglądania naszych użytkowników, które nie identyfikują jakiejkolwiek osoby fizycznej.


4. PLIKI COOKIE


Nasza strona internetowa („Strona internetowa") wykorzystuje pliki cookie, aby odróżnić Państwa od innych użytkowników Strony internetowej. Pomaga nam to zapewnić Państwu dobre doświadczenia podczas przeglądania naszej Strony internetowej, a także pozwala nam udoskonalać naszą Stronę internetową. Kontynuacja przeglądania naszej Strony internetowej oznacza wyrażenie przez Państwa zgody na wykorzystanie przez nas plików cookie.

Pliki cookie to małe pliki złożone z liter i cyfr, które przechowujemy na Państwa przeglądarce lub na twardym dysku Państwa urządzenia w przypadku wyrażenia przez Państwo stosownej zgody. Pliki cookie zawierają informacje, które są przenoszone na dysk twardy Państwa urządzenia.

Wykorzystujemy następujące pliki cookie:

· Bezwzględnie konieczne pliki cookie. Są to pliki cookie, które są niezbędne dla funkcjonowania naszej Strony internetowej. Należą do nich na przykład pliki cookie, które pozwalają zalogować się do pewnych bezpiecznych obszarów naszego serwisu, skorzystać z koszyka lub usług e-fakturowania.

· Pliki cookie dla celów analitycznych/poprawy działania. Pozwalają one nam rozpoznać i policzyć liczbę użytkowników i zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po naszej Stronie internetowej. Pomaga nam to poprawić sposób działania naszej Strony internetowej, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy mogą łatwo znaleźć to, czego szukają.

· Pliki cookie związane z funkcjonalnością. Są one używane do rozpoznania Państwa po Państwa powrocie na naszą Stronę internetową. Pozwala to nam dostosować do Państwa nasze treści, przywitać Państwa z imienia i nazwiska oraz zapamiętać Państwa preferencje (na przykład wybór języka lub regionu)

· Pliki cookie związane z odpowiednim dopasowaniem. Te pliki cookie rejestrują Państwa wizyty na naszej witrynie, odwiedzane przez Państwa strony i linki. Będziemy wykorzystywać te informacje, aby lepiej dopasować naszą Stronę internetową oraz reklamy wyświetlane na niej do Państwa zainteresowań. W tym celu możemy również przekazywać te informacje podmiotom zewnętrznym.

Criteo Remarketing oraz Google Remarketing

Jest to usługa analizowania stron internetowych udostępniana przez Google Inc., która wykorzystuje pliki cookie, aby pokazać nam, jak odwiedzający znaleźli i poruszali się po naszej Stronie internetowej, a także jak możemy poprawić ich doświadczenia z tym związane. Usługa ta dostarcza nam informacji na temat zachowań naszych użytkowników (na przykład informacji jak długo przebywali na naszej stronie, informacji na temat średniej liczby wyświetlonych stron), a także mówi nam ilu mieliśmy odwiedzających.

Jest to wyskakujące okienko, jakiego używamy, aby informować Państwa, że na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookie.

Plik ten zapamiętuje produkty dodane do koszyka i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem naszej kasy online.

Pliki te zapewniają automatyczne tłumaczenie i zapisanie preferowanego przez Państwa języka.


5. MIEJSCE, W KTÓYM PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE


5.1 Wszelkie informacje przekazane nam są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. W przypadku przekazania Państwu (lub wybrania przez Państwa) hasła, które umożliwia dostęp do niektórych części naszej Strony internetowej, są Państwo odpowiedzialni za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy nie udostępniać nikomu tego hasła.

5.2 Niestety, przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo, iż zobowiązujemy się dokładać wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na naszą Stronę internetową; każda transmisja odbywa się na Państwa ryzyko.

5.3 Po otrzymaniu informacji od Państwa, zobowiązujemy się stosować ścisłe procedury i zabezpieczenia, aby spróbować zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do nich.


6. SPOSOBY WYKORZYSTYWNIA INFORMACJI


6.1 Możemy korzystać z przechowywanych informacji na Państwa temat w następujących celach:

6.1.1 w celu zapewniania Państwu informacji lub usług, o które Państwo nas prosili;

6.1.2 w celu wykonywania ciążących na nas obowiązków wynikających z wszelkich umów lub porozumień zawieranych między nami a Państwem;

6.1.3 w celu umożliwienia Państwu skorzystania z interaktywnych funkcji naszego serwisu, w przypadku podjęcia przez Państwa takiej decyzji;

6.1.4 w celu zapewnienia, że treści z naszej Strony internetowej są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Państwa i dla Państwa urządzenia;

6.1.5 w celu udzielenia Państwu pomocy w realizacji zakupu;

6.1.6 w celu udoskonalenia naszej Strony internetowej i serwisu;

6.1.7 w celu informowania Państwa o zmianach w zakresie naszych towarów lub usług;

6.1.8 w celu przeprowadzenia kontroli nadużyć; oraz

6.1.9 w celu reklamowania opinii na temat produktów na naszej Stronie internetowej i w materiałach marketingowych (z zastrzeżeniem uzyskania w odpowiednim przypadku uprzedniej zgody).


7. MARKETING


7.1 Oprócz sposobów wykorzystania danych opisanych w punkcie 6 powyżej, możemy korzystać z danych lub zatrudnić zewnętrzny podmiot do podjęcia działań w naszym imieniu, w celu dostarczenia Państwu informacji na temat naszych produktów i usług, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Zobowiązujemy się kontaktować z Państwem wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez e-mail lub SMS) w zakresie towarów i usług podobnych do tych, które były przedmiotem wcześniejszego zapytania lub zamówienia z Państwa strony.

7.2 Państwa dane udostępnimi wyłącznie podmiotom zewnętrznym (w tym spółkom z naszej grupy) dla ich własnych celów marketingowych i za Państwa zgodą.

7.3 W przypadku, gdy nie będą chcieli Państwo wyrazić zgody na wykorzystywanie przez nas Państwa danych w ten sposób albo przekazywanie Państwa danych podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych, prosimy zaznaczyć odpowiednie pole znajdujące się na formularzu, na którym zbieramy Państwa dane lub o kontakt z nami pod adresem helpdesk@watchshop.com. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie, klikając na link na dole każdego wysłanego newslettera.


8. UJAWNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH


8.1 Możemy ujawnić Państwa dane osobowe osobom trzecim:

8.1.1 aby pomóc w dostarczeniu towarów zamówionych przez Państwo;

8.1.2 aby uzyskać Państwa opinię na temat naszych usług;

8.1.3 w celach marketingowych zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 7 powyżej;

8.1.4 W przypadku sprzedaży naszej działalności i/lub aktywów, w którym to przypadku możemy ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu nabywcy naszej działalności lub aktywów; oraz

8.1.5 jeżeli mamy obowiązek ujawnić bądź udostępnić Państwa dane osobowe w celu zrealizowania jakiegokolwiek obowiązku prawnego, lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych Warunków korzystania ze Strony internetowej oraz innych umów; lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa naszych klientów, lub innych celach. Powyższe postanowienie obejmuje wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami dla celów zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego.


9. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH


Nasza strona może okresowo zawierać linki do i ze stron internetowych naszych partnerów, reklamodawców i spółek powiązanych. Należy pamiętać, że w przypadku skorzystania z linku do którejkolwiek z tych stron internetowych, strony te stosują inne warunki w zakresie gromadzenia i prywatności Państwa danych osobowych, a my nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ich polityk. Prosimy zapoznać się z politykami tych stron przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych na tych stronach.


10. DOSTĘP DO INFORMACJI, AKTUALIZOWANIE I KORYGOWANIE INFORMACJI


10.1 Ustawa o ochronie danych osobowych (Data Protection Act 1998) daje Państwu prawo dostępu do informacji przechowywanych na temat Państwa. Jeżeli chcą Państwo otrzymać kopię wybranych lub wszystkich danych osobowych, należy wysłać e-mail na adres helpdesk@watchshop.com. Wszelkie żądania dostępu do danych mogą podlegać opłacie w wysokości 10 GBP w celu pokrycia naszych kosztów związanych z dostarczaniem Państwu szczegółowych informacji, które posiadamy na temat Państwa.

10.2 Chcemy zapewnić, że Państwa dane osobowe są dokładne i aktualne. Jeżeli jakiekolwiek informacje, które zostały przekazane nam przez Państwa uległy zmianie, na przykład w przypadku zmiany adresu e-mail lub zmiany nazwiska, prosimy przekazać nam poprawne dane, wysyłając e-mail na adres helpdesk@watchshop.com lub list do Menadżera ds. Obsługi Klienta c/o SDK, PO Box 8174, Reading, Berkshire, RG6 9PE. Mogą Państwo nas poprosić albo my możemy poprosić Państwa o skorygowanie informacji, które Państwo lub my uważamy za nieprawdziwe, mogą Państwo również zwrócić się do nas, aby usunąć informacje, które są niedokładne lub poprosić o usunięcie informacji na temat Państwa.


11. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI


Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić do naszej polityki prywatności w przyszłości będą publikowane na niniejszej Stronie internetowej oraz w stosownych przypadkach, przesłane Państwu drogą mailową.


12. KONTAKT


Pytania, uwagi i wnioski dotyczące niniejszej polityki prywatności należy kierować na adres helpdesk@watchshop.com lub do Menadżera ds. Obsługi Klienta c/o SDK, PO Box 8174, Reading, Berkshire, RG6 9PE.

Pre-Footer

Otrzymuj informacje o specjalnych ofertach